Skatteetaten
 Skatteetaten
 Utskriftsversjon English Hjelp

Omregning fra nettolønn til bruttolønn for 2013

Oppgi tabellnummer og antall måneder m/opphold i Norge. Dersom du ønsker å beregne bruttolønn må nettolønn for hele perioden oppgis. Dersom du ønsker å vise tabell må ønsket tabellområde oppgis.

Tabellnummer


Oppholdets lengde  mnd(er)
Nettolønn for hele perioden  (grunnlag i hele 1 000)
Tabellområde  til
Har du spørsmål om skatt, ring Skatteetaten tlf 800 80 000.
Du finner adressen til skattekontoret her