Skatteetaten
 Skatteetaten
English Hjelp

Omregning fra nettolønn til bruttolønn for 2017

Oppgi tabellnummer og antall måneder m/opphold i Norge. Dersom du ønsker å beregne bruttolønn må nettolønn for hele perioden oppgis. Dersom du ønsker å vise tabell må ønsket tabellområde oppgis.

Tabellnummer


Oppholdets lengde  mnd(er)
Nettolønn for hele perioden  (grunnlag i hele 1 000)
Tabellområde  til
Utskrift fra skatteetaten.no