Skatteetaten
 Skatteetaten

Tabellnummer

Her velges tabell i henhold til skattekort fra den ansatte. Velg type fra nedtrekksliste.

«Oversikt over tabellnummer for spesialtabeller»

Lukk


Oppholdets lengde

Velg fra nedtrekksliste.

Lukk


Nettolønn for hele perioden

Her skriver du inn den ansattes nettolønn pluss eventuelle skattepliktige godtgjørelser for den aktuelle perioden.

Vær oppmerksom på at lønnen i tabellen kun vises for hele 1 000 kr.

Eksempel: Den ansatte har en nettolønn på kr 50 450. Du leser først av bruttolønn på kr 51 000 deretter på 50 000. Av differansen vil 450/1000-deler være bruttolønn på de overskytende kr 450. Dette legger du til bruttolønnen du leste av på kr 50 000. Du har da bruttolønnen til den ansatte. Differansen mellom denne bruttolønnen og kr 50 450 vil være beregnet skatt.

Lukk


Omregningsfaktor

Dersom nettolønn overstiger inntekt vist i tabellene må det brukes en omregningsfaktor på overskytende inntekt. Bruttolønn leses av på høyeste inntekt i aktuell tabell og tillegges deretter overskytende bruttolønn.

Lukk


Tabellområde

Dersom det ønskes utskrift av deler av tabellen velger du ønsket område her.

Lukk


Oversikt over tabellnummer for spesialtabeller


 Klasse   
1 2  Spesifisering av tabellen   Omregningsfaktor 
 7100/7150   7200/7250   Tabellen tar hensyn til:
 • minstefradrag,
 • trygdeavgift.
 1,883 
 7160   7260   Tabellen tar hensyn til:
 • minstefradrag,
 • ikke trygdeavgift.
 1,631 
 7300/7350   7400/7450   Tabellen tar hensyn til:
 • minstefradrag,
 • 10 pst. standardfradrag,
 • trygdeavgift.
 1,883 
 7500/7550   7600/7650   Tabellen tar hensyn til:
 • minstefradrag,
 • 10 pst. standardfradrag,
 • ikke trygdeavgift.
 1,631 
 7700   7800   Tabellen tar hensyn til:
 • minstefradrag,
 • 10 pst. standardfradrag,
 • trygdeavgift med lav sats.
 1,779 
 0100   0200   Tabellen tar hensyn til:
 • minstefradrag,
 • 10 pst. standardfradrag,
 • sjømannsfradrag,
 • ikke trygdeavgift.
 1,631 
 0101   0201   Tabellen tar hensyn til:
 • minstefradrag,
 • 10 pst. standardfradrag,
 • sjømannsfradrag,
 • trygdeavgift.
 1,883 
 6300/6350   6400/6450   Tabellen tar hensyn til:
 • minstefradrag,
 • 10 pst. standardfradrag,
 • trygdeavgift,
 • opphold i Finnmark.
 1,767 
 6500/6550   6600/6650   Tabellen tar hensyn til:
 • minstefradrag,
 • 10 pst. standardfradrag,
 • ikke trygdeavgift,
 • opphold i Finnmark.
 1,543 
 6700   6800   Tabellen tar hensyn til:
 • minstefradrag,
 • 10 pst. standardfradrag,
 • trygdeavgift med lav sats,
 • opphold i Finnmark.
 1,675 

Lukk